VTH04越南語基礎會話班(一)
學校自辦 語言學習

課程預定起訖日期:

2021-12-16 ~ 2022-02-24

招生名額:

20 名

課程價格:

新臺幣 4,000 元

上課時數:

25 小時

課程學分:

非學分班

上課地點:

崑山科技大學教學研究大樓T0508教室

開放報名時間:

2021-11-15 00:002021-12-14 00:00

課程簡介
課程介紹

以東南亞地區來說,越南人居住於台灣的人口近年來皆為領先,逐漸成為台灣人口的一個族群。加上政府持續推動之新南向政策,讓東南亞語,尤其是越南語成為新趨勢。本課程將助於學者對越南語建立基礎,可初步聽懂,並用越南語對答生活常用會話。


授課教師
◎阮驛婷 老師
學歷: 崑山科技大學企業管理所
專長:越南語會話、越南語作文、中文-越南語翻譯
專業證照: TOCFL華語文能力測驗Level 5-流利級、國立台北師範大學-2020年新住民華語儲備教師研習證明、勞資事務師

教學內容
日期 時間 授課地點 教學內容 任課教師
2021-12-16
(週四)
19:00 ~ 21:30 教學研究大樓
T0508 數位教室
越南文字母發音 Phát âm bảng chữ cái tiếng Việt 阮驛婷
2021-12-23
(週四)
19:00 ~ 21:30 教學研究大樓
T0508 數位教室
越南文字母發音(續) Phát âm bảng chữ cái tiếng Việt (tiếp) 阮驛婷
2021-12-30
(週四)
19:00 ~ 21:30 教學研究大樓
T0508 數位教室
時間與日期 Thời gian và ngày tháng 阮驛婷
2022-01-06
(週四)
19:00 ~ 21:30 教學研究大樓
T0508 數位教室
很高興認識你! Rất vui được làm quen với bạn! 阮驛婷
2022-01-13
(週四)
19:00 ~ 21:30 教學研究大樓
T0508 數位教室
很高興認識你! (續) Rất vui được làm quen với bạn! (tiếp) 阮驛婷
2022-01-20
(週四)
19:00 ~ 21:30 教學研究大樓
T0508 數位教室
你做什麼工作? Bạn làm nghề gì? 阮驛婷
2022-01-27
(週四)
19:00 ~ 21:30 教學研究大樓
T0508 數位教室
你的興趣是什麼? Sở thích của bạn là gì? 阮驛婷
2022-02-10
(週四)
19:00 ~ 21:30 教學研究大樓
T0508 數位教室
複習 Ôn tập 阮驛婷
2022-02-17
(週四)
19:00 ~ 21:30 教學研究大樓
T0508 數位教室
今天天氣怎麼樣? Thời tiết hôm nay như thế nào? 阮驛婷
2022-02-24
(週四)
19:00 ~ 21:30 教學研究大樓
T0508 數位教室
你想吃什麼? Bạn muốn ăn gì? 阮驛婷
備註說明

訓練教材名稱:
越南語A1 (出版社:尚昂文化)
ISBN:9789869813891

學費4,000元 (不含課本講義費用)
學費九折優惠:
本校學生、校友、教職員、上過越南語基礎發音班之學員(需持證)

►符合折扣優惠者勿先繳費,請將證明文件寄至cee02@mail.ksu.edu.tw,並請來電確認,將重新提供折扣後金額之匯款帳號。
►自報名繳費後至開班上課日前退學者,退還已繳學雜費等各項費用之90%。自開班上課之日起算未逾全期1/3者退還已繳學雜費等各項費用之50%。開班上課時間已逾全期1/3者,不予退還。學校未開辦成班,得全額退還已繳費用。
►不授予學位證書;欲取得學位應經各類入學考試通過後依規定辦理。

附件檔案